Logo
HOME
ODI TURNZ
ODI DANCE
ODI FIT
ALGEMENE INFORMATIE
FOTO'S & MEDIA
CONTACT
LINKSContributie voor 2023/2024Bij aanmelding wordt naast het inschrijfformulier een machtiging voor automatisch betalen verstrekt. Inschrijfformulier en machtiging dienen zo spoedig mogelijk ingevuld en voorzien van handtekening ingeleverd te worden bij de leiding of de ledenadministratie.

Indien men lid wordt, zal bij de eerste incasso een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht worden.
Indien er  geen machtiging afgegeven wordt, betekent dit extra werk voor de ledenadministratie en penningmeester. Er zal dan per factuur een bedrag van € 3,50 in rekening worden gebracht.

 

1e termijn

2e termijn

3e termijn

4e termijn

Op jaarbasis

Turnen

€ 42,50

€ 42,50

€ 42,50

€ 42,50

€ 170,00

Turnen 12+

€ 42,50

€ 42,50

€ 42,50

€ 42,50

€ 170,00

Turn talent

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 200,00

Kids dance

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 160,00

Jazzdance

€ 42,50

€ 42,50

€ 42,50

€ 42,50

€ 170,00

Demo team *

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 200,00

Fit

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 160,00


ODI incasseert achteraf in de maanden november, januari, april en juli.

*        Het demo team traint 1 keer per week en
         daarnaast is het verplicht om nog een dansles bij ODI Dance of PINC dance te volgen.

Betaling t.n.v.:
Gymnastiekvereniging O.D.I. Ottersum
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, IBAN: NL10RABO0140602054