Logo
HOME
ODI TURNZ
ODI DANCE
ODI FIT
ALGEMENE INFORMATIE
FOTO'S & MEDIA
CONTACT
LINKSPrivacyVolgens geldende wetgeving in Nederland is het zo dat publicatie van persoonsgegevens niet is toegestaan als iemand daar schade van kan ondervinden.
In de wet staat letterlijk "Openbaarmaking van foto's waarop personen herkenbaar in beeld komen is niet geoorloofd indien de geportretteerde een redelijk belang heeft zich tegen de openbaarmaking te verzetten".

Uitgangspunt van deze wetgeving is dat men op de een of andere manier toestemming moet hebben om foto's te publiceren. De wetgever wil hiermee individuen beschermen. Daarnaast geldt nog dat als foto's met toestemming worden genomen en de gefotografeerde op de hoogte wordt gesteld dat de foto's getoond worden op een openbare website er wordt gesproken van 'in opdracht van de geportretteerde gemaakte portretten' (Artikel 19 & 20 Auteurswet).

Voor ODI Moves geldt dat als leden op basis hiervan bezwaar maken, wij dus niet publiceren.

ODI Moves zorgt ervoor dat het plaatsen van foto- en of videomateriaal met de grootste mogelijke zorgvuldigheid gebeurt.
Mocht u het niet eens zijn met de plaatsing van beeldmateriaal op publiekelijk toegankelijke websites dan kunt u dit melden bij het bestuur. Deze zal dan onmiddellijk zorgen voor het verwijderen van het betreffende materiaal. Een e-mail naar odi@odi.nu is voldoende.