Logo
HOME
ODI TURNZ
ODI DANCE
ODI FIT
ALGEMENE INFORMATIE
FOTO'S & MEDIA
CONTACT
LINKSAlgemene regels  1. Het lidmaatschap wordt minstens aangegaan voor één contributieperiode en wordt zonder afmelding telkens verlengd.
  2. De contributie wordt 4 maal per jaar verrekend. De verrekening vindt achteraf plaats in het begin van de maanden november, januari, april en juli.
  3. In geval van langdurige ziekte (langer dan 6 weken) is men vrijgesteld van contributie. Mits men dit  heeft gemeld bij de ledenadministratie. (verplicht via e-mail)
  4. Beëindiging van het lidmaatschap dient via e-mail gemeld te worden bij de ledenadministratie.
  5. Nieuwe leden kunnen altijd kosteloos 2 proeflessen meedoen. De derde les moet de aanmelding, liefst met machtiging, ingeleverd worden bij de leiding. De leiding geeft deze door aan de ledenadministratie.
  6. In verband met het opruimen van de materialen aan het einde van elke les kan het zijn dat uw kind enkele minuten na het einde van de les in de kleedkamer aanwezig is. Let erop dat u uw kind voor de les tijdig brengt en ophaalt. Alleen dan kan de beschikbare tijd optimaal worden benut.
  7. De leiding van de groepen is allemaal ervaren, gediplomeerd of in opleiding, dit geldt voor de aerobics-, turn- en danslessen. Bij de turngroepen is ook nog hulpleiding aanwezig of stagiaires van een sportopleiding. Dit zijn meisjes die zelf al lange tijd turnen of geturnd hebben. Door deze assistenten heeft de leiding de mogelijkheid een groter aanbod voor de jeugdleden per les aan te bieden. Kinderen komen vaker aan de beurt en er kunnen meer toestellen per les aangeboden worden. Kortom, ze krijgen dus meer individuele aandacht.